Škola Futbalu

Miesta a termíny kempov

Zoznam kempov ešte nie je kompletný!
Lokality a termíny priebežne dopĺňame. Najneskôr vo februári budú všetky kempy zverejnené a registrácia na ne bude spustená.

Vyberte si o aký typ kempu máte záujem

Obsah košíka
Prázdny