Škola Futbalu

Založenie projektu ŠKOLA FUTBALU

...takto vznikla ŠKOLA FUTBALU...

Ako vznikla myšlienka ŠKOLY FUTBALU

Dvaja vysokoškolskí absolventi FTVŠ, športoví nadšenci a zároveň športovci telom aj dušou - Mgr. Július Sauer a Mgr. Michal Kováč, viedli medzi sebou množstvo rozhovorov, ktoré boli samozrejme hlavne o futbale, ktorému tak spoločne fandili 😃. Rozhodli sa však, že nebudú iba rozprávať o tom, ako by sa dali zlepšiť podmienky pre športovanie detí na Slovensku. Vyhrnuli si rukávy, vytvorili koncept nového projektu, ktorému dali názov ŠKOLA FUTBALU a pustili sa do práce.

  

Vytáčili si tieto základné ciele a charakteristiky projektu:

▶️ projekt je zameraný na deti a mládež vo veku 5 - 15 rokov a ich rodinných príslušníkov (rodičov)

▶️ je celoslovenského charakteru a oslovuje deti a ich rodičov vo všetkých regiónoch Slovenska

▶️ dôraz je kladený na budovanie a rozvoj socializácie detí v komunite

▶️ zámerom projektu je oslovenie širokej verejnosti

▶️ hlavný šport a nástroj na dosiahnutie týchto cieľov je futbal

Kedy došlo ku založeniu projektu ŠKOLY FUTBALU

Začiatkom roka 2016 vypracovali kompletné podklady k projektu. Zároveň s pomocou kolegu právnika založili občianske združenie AKTIVITY PRO. A takto vlastne vznikol projekt, ktorý neskôr nadobudol celoslovenské rozmery...

Obsah košíka
Prázdny