Škola Futbalu

Informácie pre rodičov k nástupu na kempy

Nájdete tu všetky potrebné informácie a tlačivá k nástupu na VIII. ročník letných futbalových kempov ŠKOLA FUTBALU 2023.

 

Nakoľko sa blížia termíny letných futbalových kempov ŠKOLA FUTBALU 2023, v tomto článku nájdete všetky informácie, ktoré boli posielané na emailové adresy rodičov, ktoré zadali počas registrácie. 

Prílohy 1 + 2 + 3 sú spoločné pre všetky lokality. Prílohu č. 4 si zvoľte podľa svojej lokality.

S pozdravom ŠKOLA FUTBALU

-------------

Email na rodičov

Vážení rodičia a milé deti,  

Blíži sa leto a tým pádom aj nádherný VIII. ročník ŠKOLY FUTBALU 2023.

Veľmi sa na vás tešíme a sme radi, že ste prihlásili svoje dieťa na letný futbalový kemp ŠKOLY FUTBALU. Keďže sa blíži začiatok futbalového kempu, posielame Vám ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁSTUPU NA KEMP", aby ste mali dostatok času na prípravu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

prílohe tohto e-mailu nájdete nasledujúce informácie a dokumenty:

  1. Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.
     https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/1. Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 2023.pdf

Prosíme o korektné a kompletné vyplnenie tohto tlačiva + odovzdanie pri registrácii. Bez tohto tlačiva nebude umožnené dieťaťu nastúpiť do kempu!

Vyplnené a podpísané VYHLÁSENIE - nemusí byť potvrdené u lekára. Postačuje, ak bude podpísané zákonným zástupcom (rodičom). Ak dieťa trpí nejakou alergiou, resp. denne užíva lieky, prosíme Vás (aj keď ste to uviedli do nášho objednávkového systému), vpíšte túto skutočnosť aj do toho tlačiva a odovzdajte pri registrácii. 

Upozornenie – Toto „Prehlásenie" nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).

 

2) GDPR – Súhlas so spracovaním osobných údajov. Umožňuje organizátorom ŠKOLY FUTBALU zverejňovať fotografie a videá z kempov, ako aj spracovávať a uchovávať osobné údaje.  

https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/2. GDPR - Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf

 

3) Zoznam odporúčaných vecí na kempy  - v tejto prílohe sa dozviete, čo vám odporúčame si zbaliť a priniesť pre jednotlivé kempy, či už sa jedná o kemp „S"  alebo „BEZ" ubytovania. 

https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/3. Zoznam odporúčaných vecí na kempy.pdf

 

4) Organizačné pokyny pre Vami zvolenú lokalitu + Program kempov – stručné informácie k programu, registrácii, príchodu/odchodu na kemp a pod.

POZOR – dôležité !

K registrácii v prvý deň kempu je potrebné doniesť FOTOKÓPIU preukazu poistenca dieťaťa.

                

Veríme, že si vaše deti letný futbalový kemp užijú a každé z nich si zakričí na kempoch naše heslo:

ZAŽI PRÁZDNINY SNOV!"

 S pozdravom tím ŠKOLY FUTBALU

 

1. týždeň kempov

Trenčín: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Trenčín.pdf

 

Lipany (termín č. 1): https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny a Program - LIPANY - Termín 1.pdf

 

Tatranská Lomnica: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - TATRANSKÁ LOMNICA.pdf

 

Kostolná Ves: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Kostolná Ves.pdf

 

Bánovce nad Bebravou: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Bánovce nad Bebravou.pdf

 

Michalovce: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Michalovce.pdf

 

Nižná: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + program - NIŽNÁ.pdf

 

 

2. týždeň kempov

Kremnička (Banská Bystrica): https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program kempov ŠKOLA FUTBALU 2022 - Banská Bystrica, KREMNIČKA.pdf

 

Stará Bystrica: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - kemp Stará Bystrica.pdf

 

Gabčíkovo: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Gabčíkovo.pdf

 

Lipany (termín č. 2): https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - LIPANY - Termín 2.pdf

 

Nemšová: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program kempu - NEMŠOVÁ.pdf

 

Bernolákovo: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Bernolákovo.pdf

 

Bojnice: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Bojnice.pdf

 

Bratislava - ZŠ Kalinčiakova: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + program - Bratislava ZŠ Kalinčiakova.pdf

 

Košice (termín č. 1): https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + program - Košice 1. termín.pdf

 

 

3. týždeň kempov

Gajary: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4.Organizačné pokyny + Program - GAJARY.pdf

 

Bratislava - FTVŠ Lafranconi: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Bratislava - FTVŠ.pdf

 

Zlaté Moravce: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - ZLATÉ MORAVCE.pdf

 

Nováky: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + Program - Nováky.pdf

 

 

4. týždeň kempov

Bratislava - Mladá Garda (termín č. 1): https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + program - Bratislava _ Mladá Garda_termín č. 1.pdf

 

Dunajská Lužná: https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + program - Dunajská Lužná.pdf

 

Kočice (termín č. 2): https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + program - Košice 2. termín.pdf

 

 

5. týždeň kempov

Bratislava - Mladá Garda (termín č. 2): 

 

https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + program - Bratislava _ Mladá Garda_termín č. 2.pdf

6. týždeň kempov

Bratislava - Mladá Garda (termín č. 3): 

https://skolafutbalu.sk/storage/media/files/shares/4. Organizačné pokyny + program - Bratislava _ Mladá Garda_termín č. 3.pdf

Obsah košíka
Prázdny