Škola Futbalu

Zlaté Moravce

Týždenný plán aktivít

Nedeľa
Registrácia od 14:00 - 15:30 hod.
Oficiálne otvorenie kempu
Spoznávací miniturnaj - (za prítomnosti rodičov)
Pondelok
1. Tréningová jednotka
Obed
2. Tréningová jednotka
Utorok
3. Tréningová jednotka
Obed
4. Tréningová jednotka
Streda
5. Tréningová jednotka
Obed
Voľnočasivá aktivita (výlet, bazén, súťaže)
Štvrtok
6. Tréningová jednotka
Obed
7. Tréningová jednotka
Piatok
8. Tréningová jednotka
Obed
15:30 - 17:00 Rozlúčkový turnaj, ukončenie kempu
Ukážka harmonogramu dňa Pondelok
07:15
Budíček + osobná hygiena
07:45
Raňajky
08:15
Príprava na tréningovú jednotku
09:00
1. tréningová jednotka
10:30
Desiata, oddych, doobedňajšie aktivity
12:00
Obed
12:45
Poobedňajšie záujmové aktivity (športové hry, bazén, výlety atď.)
14:13
Nočný kľud
15:00
Olovrant + príprava na ďalší trénig
15:15
2. tréningová jednotka
17:00
Osobná hygiena, oddych
18:00
Večera
18:45
Večerné záujmové aktivity a súťaže
Obsah košíka
Prázdny