Tatranská Lomnica 2020

Termín konania kempu v Tatranskej Lomnici

TERMÍN KEMPU:  05.07.2020 – 10.07.2020  (kemp odporúčaný pre ročníky 2005 – 2014)

* Kemp v Tatranskej Lomnici je v trvaní 6 dní (od nedele 14.00 h. do piatku 17.30 hod.)

Registrácia tu:

Kemp je kompletne obsadený. Ďakujeme!

Uvoľnilo sa 1 miesto na kemp „S“ ubytovaním. Ak by ste mali niekto záujem, prihlásiť svojho syna/dcéru, kontaktujte nás na 0948543236. Ďakujeme !


Program kempu a potrebné tlačivá k registrácii:

Dôležité:

Žiadame Vás, aby ste k registrácii na kemp doniesli už vyplnené nasledovné dokumenty:

  • Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
  • GDPR – Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa

Tatranská Lomnica – Organizačné pokyny 2020 + Program

Zoznam odporúčaných vecí na kempy

GDPR – Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 2020


Plagát kempu 2020


Prehľad „Záujmových aktivít:

Záujmové aktivity v Stupave
Záujmové aktivity v Stupave

Fotogaléria „Záujmových aktivít:


Presná adresa a popis lokality:

Penzión Zora, Tatranská Lomnica 11, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica

www.penzion-zora.sk/

K dispozícii:

  • novovybudovaný športový areál s prírodnou trávou a v prípade zlých podmienok aj s umelou trávou v Tatranskej Lomnici
  • neďaleko dostupná športová hala pre rôzne športové hry (bedminton, nohejbal, futbal, pozemný hokej)
  • neďaleko hotela 4 x tenisové kurty (2 x kryté)
  • detské ihrisko priamo v areáli hotela
  • výlet na bobovú dráhu „Tatrabob“ v Tatranskej Lomnici
  • nádherné prostredie a priestor na výlety vo Vysokých Tatrách

Fotogaléria športového areálu a penziónu:

ZDIEĽAJ NA: