Prehľad STORNO POPLATKOV v r. 2020

STORNO POPLATKY a ZĽAVY

Prehľad storno poplatkov počas „V. ročníka ŠKOLY FUTBALU 2020“:

Pokyny k uplatneniu STORNO POPLATKOV:

Organizátori letných futbalových kempov ŠKOLY FUTBALU sa snažia umožniť športovanie a účasť na kempoch čo najväčšej skupine detí a hľadáme vždy čo najviac kompromisov pri komunikácii s rodičmi detí a prípadnými úpravami nahlásených termínov a podobne.

Pri rezervácií športových areálov však máme niekoľko mesiacov vopred pred samotným konaním kempov s prenajímateľmi dohodnuté určité storno poplatky, ktoré v prípade nevyužitia nahlásenej kapacity ubytovania, stravy, či hracích plôch musíme tak či onak uhradiť.

Organizátori ŠKOLY FUTBALU si vyhadzujú právo poslať rozdiel medzi sumou, ktorí rodičia zaplatili za kemp a uplatneným storno poplatkom výhradne tým rodičom, ktorí o to požiadajú písomne na emailovú adresu: info@skolafutbalu.sk a ktorí zároveň v Žiadosti uvedú:

  1. Meno a priezvisko dieťaťa
  2. Termín a miesto konania kempu
  3. Číslo účtu v IBAN tvare, kde budú preukázané finančné prostriedky

Každá takáto „Žiadosť“ o vrátenie sumy v prípade získania nároku bude posúdená organizátormi ŠKOLY FUTBALU a bude vyplatená na uvedený účet najneskôr do 15 dní od skončenia kempu, ktorého sa dieťa zúčastnilo.

ZDIEĽAJ NA: