Prehľad STORNO POPLATKOV na VI. ročníku ŠF2021

STORNO POPLATKY na VI. ročníku ŠF2021

Príchod koronavírusu začiatkom roka 2020 a s tým súvisiaci neustále meniaci sa vývoj situácie nás prinútil zmeniť formu uplatňovania storno poplatkov, ktoré budeme aplikovať počas celého VI. ročníka ŠKOLA FUTBALU 2021 (storno poplatky sa menia s platnosťou od 01/12/2020).

Hneď po objednaní kempu zo strany rodiča dochádza na strane organizátorov k príprave (kúpa, objednávka výroba, potlač atď.) všetkých športových pomôcok, ktoré deti dostávajú  do „VSTUPNÉHO BALÍKA“. Preto v prípade, ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k uplatneniu storna, objednávateľovi kempu (rodičovi) bude vrátená suma ponížená o hodnotu VSTUPNÉHO BALÍKA, ktorý bude za každej okolnosti doručený registrovanému účastníkovi (poštou alebou osobne). Hodnota vstupného balíka pre VI. ročník ŠKOLY FUTBALU je určená na sumu 37,- € (vrátane balného, poštovného alebo osobného doručenia).

Uvedené zmeny nám organizátorom umožnia priebežnú a plynulú prípravu športových vecí a pomôcok pre všetkých účastníkov kempu už od spustenia registrácie, až po samotné otvorenie kempov. Na druhej strane pre deti a rodičov sú garanciou, že za akýchkoľvek okolností, ktoré sa môžu počas týchto prípravných prác vyskytnúť, obdržia hodnotné športové vybavenie vo forme VSTUPNÉHO BALÍKA za veľmi prijateľnú cenu.


Ako to bude prebiehať?

 1. zaregistrujete dieťa online cez www.skolafutbalu.sk/registracia
 2. registrácia je úspešná, ak na účet nášho o.z. je pripísaná platba za dieťa /dieťa má garantované miesto na kempe
 3. po úspešnej registrácii zadávame objednávku na VSTUPNÝ BALÍK do výroby nášmu dodávateľovi s údajmi dieťaťa (veľkosť oblečenia, lopty, ďalšie doplňujúce info)
 4. dieťa obdrží VSTUPNÝ BALÍK pri osobnej registrácii na začiatku konania kempu alebo
 5. v prípade storna bude objednávateľovi VSTUPNÝ BALÍK doručený poštou/osobne a zároveň mu bude vrátená suma, ktorá bude vychádzať z priloženej tabuľky STORNA a ponížená o cenu VSTUPNÉHO BALÍKA (37,- €).

 

Modelový príklad:

Storno pred začiatkom konania kempu:

Dieťa bolo zaregistrované na kemp  13/01/2021. Dňa 07/06/2021 dôjde k stornovaniu účasti dieťaťa na kempe (napr. z dôvodu nemožnosti organizovania kempov kvôli koronavírusu, resp. choroby dieťaťa, straty jeho záujmu, iných rodinných dôvodov a podobne…). Postup bude nasledovný:

 1. dňa 13/01/2021 rodič zaregistroval a uhradil poplatok za dieťa v sume 270,- € (kemp s ubytovaním)
 2. dňa 07/06/2021 sa rozhodol stornovať kemp (z vyššie spomenutých dôvodov)
 3. na rodiča/dieťa bude poslaná poštová zásielka so VSTUPNÝM BALÍKOM a zároveň
 4. rodič na účet obdrží sumu: 270€ – 0€ (storno viac ako 20 dní pred začiatkom konania kempu) – 37€ za VSTUPNÝ BALÍK. Rodičovi bude teda na účet vrátených 233,- €


Požiadavka k uplatneniu STORNO POPLATKU:

Objednávateľ písomne na emailovú adresu: info@skolafutbalu.sk požiada o vrátene storno poplatku + zaslanie VSTUPNÉHO BALÍKA, pričom v e-maile uvedie:

 1. Meno a priezvisko dieťaťa resp. číslo objednávky
 2. Termín a miesto konania kempu
 3. Číslo účtu v IBAN tvare, kde budú preukázané finančné prostriedky
 4. Adresu, kde má byť poslaný VSTUPNÝ BALÍK

Každá takáto „Žiadosť o storno poplatok“ bude vybavená organizátormi ŠKOLY FUTBALU v čo najskoršom termíne a bude vyplatená na uvedený účet najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti na storno.

ZDIEĽAJ NA: