Prehľad STORNO POPLATKOV na VI. ročníku ŠF2021

STORNO POPLATKY na VI. ročníku ŠF2021

Príchod koronavírusu začiatkom roka 2020 a s tým súvisiaci neustále meniaci sa vývoj situácie nás prinútil zmeniť formu uplatňovania storno poplatkov, ktoré budeme aplikovať počas celého VI. ročníka ŠKOLA FUTBALU 2021 (storno poplatky sa menia s platnosťou od 01/12/2020).

COVID GARANCIA !

Hneď po objednaní kempu zo strany rodiča dochádza na strane organizátorov k príprave (kúpa, objednávka výroba, potlač atď.) všetkých športových pomôcok, ktoré deti dostávajú  do „VSTUPNÉHO BALÍKA“. Preto v prípade, ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k uplatneniu storna, objednávateľovi kempu (rodičovi) bude vrátená suma, ktorú uhradil za kemp a ponížená o hodnotu VSTUPNÉHO BALÍKA, ktorý bude za každej okolnosti doručený registrovanému účastníkovi (poštou alebo osobne). Hodnota vstupného balíka pre VI. ročník ŠKOLY FUTBALU je určená na sumu 37,- € (vrátane balného, poštovného alebo osobného doručenia).

Uvedené zmeny nám organizátorom umožnia priebežnú a plynulú prípravu športových vecí a pomôcok pre všetkých účastníkov kempu už od spustenia registrácie, až po samotné otvorenie kempov. Na druhej strane pre deti a rodičov sú COVID garanciou, že za akýchkoľvek okolností, ktoré sa môžu počas týchto prípravných prác vyskytnúť, obdržia hodnotné športové vybavenie vo forme VSTUPNÉHO BALÍKA za veľmi prijateľnú cenu.

A nezabudnite!

„TOP CENA“ takéto je označenie najvýhodnejšej ceny za jednotlivé kempy! Jej platnosť končí 31/03/2021 


Ako to bude prebiehať?

 1. zaregistrujete dieťa online cez www.skolafutbalu.sk/registracia
 2. registrácia je úspešná, ak na účet nášho o.z. je pripísaná platba za dieťa /dieťa má garantované miesto na kempe
 3. po úspešnej registrácii zadávame objednávku na VSTUPNÝ BALÍK do výroby nášmu dodávateľovi s údajmi dieťaťa (veľkosť oblečenia, lopty, ďalšie doplňujúce info)
 4. dieťa obdrží VSTUPNÝ BALÍK pri osobnej registrácii na začiatku konania kempu alebo
 5. v prípade storna bude objednávateľovi VSTUPNÝ BALÍK doručený poštou/osobne a zároveň mu bude vrátená suma, ktorá bude vychádzať z priloženej tabuľky STORNA a ponížená o cenu VSTUPNÉHO BALÍKA (37,- €).

 

Modelový príklad:

Storno pred začiatkom konania kempu:

Dieťa bolo zaregistrované na kemp  13/01/2021. Dňa 07/06/2021 dôjde k stornovaniu účasti dieťaťa na kempe (napr. z dôvodu nemožnosti organizovania kempov kvôli koronavírusu, resp. choroby dieťaťa, straty jeho záujmu, iných rodinných dôvodov a podobne…). Postup bude nasledovný:

 1. dňa 13/01/2021 rodič zaregistroval a uhradil poplatok za dieťa v sume 270,- € (kemp s ubytovaním)
 2. dňa 07/06/2021 sa rozhodol stornovať kemp (z vyššie spomenutých dôvodov)
 3. na rodiča/dieťa bude poslaná poštová zásielka so VSTUPNÝM BALÍKOM a zároveň
 4. rodič na účet obdrží sumu: 270€ – 0€ (storno viac ako 20 dní pred začiatkom konania kempu) – 37€ za VSTUPNÝ BALÍK. Rodičovi bude teda na účet vrátených 233,- €


Požiadavka k uplatneniu STORNO POPLATKU:

Objednávateľ písomne na emailovú adresu: info@skolafutbalu.sk požiada o vrátene storno poplatku + zaslanie VSTUPNÉHO BALÍKA, pričom v e-maile uvedie:

 1. Meno a priezvisko dieťaťa resp. číslo objednávky
 2. Termín a miesto konania kempu
 3. Číslo účtu v IBAN tvare, kde budú preukázané finančné prostriedky
 4. Adresu, kde má byť poslaný VSTUPNÝ BALÍK

Každá takáto „Žiadosť o storno poplatok“ bude vybavená organizátormi ŠKOLY FUTBALU v čo najskoršom termíne a bude vyplatená na uvedený účet najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti na storno.