Prehľad STORNO POPLATKOV na VII. ročníku ŠF2022

STORNO POPLATKY na VII. ročníku ŠF2022

Už počas VI. ročníka ŠF2021 sme zaviedli novú formu uplatňovania storno poplatkov, ktoré sme aplikovali počas tohto VI. ročníka ŠKOLA FUTBALU 2021 (z dôvodu neustále prítomného koronavírusu a s tým súvisiaceho neustále sa meniaceho prostredia a rôznych životných situácií).

A keďže sme sa pri tejto novej forme uplatňovania storno poplatkov stretli zo strany rodičov s veľmi pozitívnou reakciou, rozhodli sme sa ju uplatňovať aj počas VII. ročníka ŠF 2022.

Ako to celé vlastne prebieha?:

 1. Hneď po objednaní kempu (to je úspešná uhradená objednávka v registračnom systéme ŠKOLY FUTBALU) zo strany rodiča, dochádza na strane organizátorov k príprave (kúpa, objednávka výroba, potlač atď.) všetkých športových pomôcok, ktoré deti dostávajú  do „VSTUPNÉHO BALÍKA“.
 2. V prípade, ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k stornovaniu futbalového kempu po zrealizovaní úspešnej objednávky (t.z. ak už je objednávka zrealizovaná a zaplatená a následne dôjde k storne kempu), rodičovi (resp. objednávateľovi) bude vrátená suma, ktorú uhradil za kemp a bude ponížená o hodnotu VSTUPNÉHO BALÍKA
 3. Vstupný balík bude za každej okolnosti doručený registrovanému účastníkovi (poštou alebo osobne).
 4. Hodnota vstupného balíka vzhľadom na zvýšené vstupné náklady pre VII. ročník ŠKOLY FUTBALU v roku 2022 je určená na sumu 45,- € (vrátane balného, poštovného alebo osobného doručenia).

Uvedené zmeny nám organizátorom umožnia priebežnú a plynulú prípravu športových vecí a pomôcok pre všetkých účastníkov kempu už od spustenia registrácie, až po samotné otvorenie kempov. Na druhej strane pre deti a rodičov sú COVID garanciou, že za akýchkoľvek okolností, ktoré sa môžu počas týchto prípravných prác vyskytnúť, obdržia hodnotné športové vybavenie vo forme VSTUPNÉHO BALÍKA za veľmi prijateľnú cenu.

COVID GARANCIA !

Ako to bude prebiehať?

 1. zaregistrujete dieťa online cez www.skolafutbalu.sk/registracia
 2. registrácia je úspešná, ak na účet nášho o.z. je pripísaná platba za dieťa /dieťa má garantované miesto na kempe
 3. po úspešnej registrácii zadávame objednávku na VSTUPNÝ BALÍK do výroby nášmu dodávateľovi s údajmi dieťaťa (veľkosť oblečenia, lopty, ďalšie doplňujúce info)
 4. dieťa obdrží VSTUPNÝ BALÍK pri osobnej registrácii na začiatku konania kempu alebo
 5. v prípade storna bude objednávateľovi VSTUPNÝ BALÍK doručený poštou/osobne a zároveň mu bude vrátená suma, ktorá bude vychádzať z priloženej tabuľky STORNA a ponížená o cenu VSTUPNÉHO BALÍKA (45,- €).

 

Modelový príklad:

Storno pred začiatkom konania kempu:

Dieťa bolo zaregistrované na kemp  13/01/2022. Dňa 07/06/2022 dôjde k stornovaniu účasti dieťaťa na kempe (napr. z dôvodu nemožnosti organizovania kempov kvôli koronavírusu, resp. choroby dieťaťa, straty jeho záujmu, iných rodinných dôvodov a podobne…). Postup bude nasledovný:

 1. dňa 13/01/2022 rodič zaregistroval a uhradil poplatok za dieťa v sume 285,- € (kemp s ubytovaním)
 2. dňa 07/06/2022 sa rozhodol stornovať kemp (z vyššie spomenutých dôvodov)
 3. na rodiča/dieťa bude poslaná poštová zásielka so VSTUPNÝM BALÍKOM a zároveň
 4. rodič na účet obdrží sumu: 285 – 0 € (storno viac ako 20 dní pred začiatkom konania kempu) – 45 € za VSTUPNÝ BALÍK. Rodičovi bude teda na účet vrátených 240 €


Požiadavka k uplatneniu STORNO POPLATKU:

Objednávateľ písomne na emailovú adresu: info@skolafutbalu.sk požiada o vrátene storno poplatku + zaslanie VSTUPNÉHO BALÍKA, pričom v e-maile uvedie:

 1. Meno a priezvisko dieťaťa resp. číslo objednávky
 2. Termín a miesto konania kempu
 3. Číslo účtu v IBAN tvare, kde budú preukázané finančné prostriedky
 4. Adresu, kde má byť poslaný VSTUPNÝ BALÍK

Každá takáto „Žiadosť o storno poplatok“ bude vybavená organizátormi ŠKOLY FUTBALU v čo najskoršom termíne a bude vyplatená na uvedený účet najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti na storno.