8.4 C
Bratislava
štvrtok, 21 október, 2021
skrtel

SKUPINOVÉ TRÉNINGY

Zameranie cvičení je na získanie detí pre pohyb, spontánny pohybový rozvoj a zoznámenie sa s loptou všestranným spôsobom. Dôraz je kladený v prvom rade na radosť, emóciu a prežívanie detí v každom jednom cvičení a hre.

Tréning trvá 60 min a maximálny počet hráčov na tréningu je 10.

Tréningy sú zamerané predovšetkým na všeobecný rozvoj pohybových schopností a  individuálnych herných zručností emotívnou zábavnou formou s množstvom motivačných súťaží a hier. V neposlednom rade je akcent kladený na vytvorenie túžby po pohybe, budovaniu sebavedomia a radosti z futbalu.

Tréning trvá 60 min a maximálny počet hráčov na tréningu je 10.

V tejto vekovej kategórií sa do popredia dostáva individuálna technika, do tréningov sú postupne zaraďované špecifické herné cvičenia a prípravné hry s malým počtom hráčov. Cieľom je prehlbovanie herného sebavedomia v hre 1v1 s prihliadnutím na rozvoj pohybových schopností.

Tréning trvá 60 min a maximálny počet hráčov na tréningu je 8.

Táto veková kategória je určená pre hráčov a hráčky, ktorí sú ochotní rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v časovom a priestorovom tlaku s dôrazom na individuálne taktické myslenie. Cieľom je rozvoj kreativity v dynamickom prejave. Program je špecificky vekovo zameraný.

Tréning trvá 60 min a maximálny počet hráčov na tréningu je 6.

Kategória je zameraná na vysoko individualizované požiadavky hráča/ hráčky – podľa hráčskych funkcií, špecifických požiadaviek na rozvoj pohybových schopností, rozvíjanie konkrétnych herných zručností, odstraňovanie nedostatkov.

Tréning trvá 60 min a maximálny počet hráčov na tréningu je 4.

REGISTRÁCIA

Miesta a termíny

BRATISLAVA – Lafranconi FTVŠ
Nábrežie L. Svobodu 4298/9, 811 02 Bratislava
Sobota 14:00 - 15:00 hod.18 - 260 €Registrácia >
BRATISLAVA – Gymnázium Ladislava Novomeského
Tomášikova 2, 827 29 Bratislava
Pondelok, Utorok 17:00 - 18:00 hod
Štvrtok, Piatok 17:00 - 18:00 hod
18 - 260 €Registrácia >

Miesta a termíny

BRATISLAVA – Lafranconi FTVŠ
Nábrežie L. Svobodu 4298/9, 811 02 Bratislava
Sobota 14:00 - 15:00 hod.18 - 260 €Registrácia >
BRATISLAVA – Gymnázium Ladislava Novomeského
Tomášikova 2, 827 29 Bratislava
Pondelok, Utorok 17:00 - 18:00 hod
Štvrtok, Piatok 17:00 - 18:00 hod
18 - 260 €Registrácia >

Miesta a termíny

BRATISLAVA – Lafranconi FTVŠ
Nábrežie L. Svobodu 4298/9, 811 02 Bratislava
Sobota 14:00 - 15:00 hod.18 - 260 €Registrácia >
BRATISLAVA – Gymnázium Ladislava Novomeského
Tomášikova 2, 827 29 Bratislava
Pondelok, Utorok 17:00 - 18:00 hod
Štvrtok, Piatok 17:00 - 18:00 hod
18 - 260 €Registrácia >

Miesta a termíny

BRATISLAVA – Lafranconi FTVŠ
Nábrežie L. Svobodu 4298/9, 811 02 Bratislava
Sobota 14:00 - 15:00 hod.18 - 260 €Registrácia >

Miesta a termíny

BRATISLAVA – Lafranconi FTVŠ
Nábrežie L. Svobodu 4298/9, 811 02 Bratislava
Sobota 14:00 - 15:00 hod.18 - 260 €Registrácia >

Cena skupinových tréningov

1 tréning 5 tréningov 10 tréningov 15 tréningov
18 € 80 € 150 € 260 €

Storno podmienky

Ako prebieha registrácia?

 1. zaregistrujete dieťa online cez www.skolafutbalu.sk/treningy
 2. registrácia je úspešná, ak na účet nášho o.z. je pripísaná platba za dieťa /dieťa má garantované miesto na tréningu
 3. po úspešnej registrácii dostávate mailom všetky potrebné informácie k účasti na tréningoch

Čo v prípade choroby, krátkeho zranenia – náhrada TJ?

 1. V prípade zakúpenia 1 z balíkov tréningov, má každý účastník právo na náhradu tréningu z oprávnených dôvodov (choroba, zranenie…)
 2. Oznámenie o neúčasti na tréningu musí prebehnúť mailovou formou (top4player@skolafutbalu.sk), najneskôr však do 18:00 hod deň pred konaním tréningu. Tým Vám vznikne právo na náhradu tréningu v nami navrhovanom termíne.
 3. V prípade neohlásenia neúčasti na tréningu (bod č.2) nevzniká nárok na náhradu tréningu ani na vrátenie financií za daný tréning.

Čo v prípade dlhodobej neúčasti – storno?

 1. V prípade zakúpenia 1 z balíkov tréningov, má každý účastník právo na storno z oprávnených dôvodov (dlhodobá choroba alebo zranenie trvajúce dlhšie ako 14 dní).
 2. Oznámenie o neúčasti na tréningu musí prebehnúť mailovou formou (top4player@skolafutbalu.sk *), ideálne čo najskôr. Tým mu vznikne právo na vrátenie alikvotnej čiastky poplatku podľa skutočného stavu absolvovaných/ zmeškaných tréningov.

*Email musí obsahovať:

 1. Meno a priezvisko dieťaťa resp. číslo objednávky
 2. Termín a miesto konania tréningov
 3. Číslo účtu v IBAN tvare, kde budú preukázané finančné prostriedky