ŠKOLA FUTBALU CUP 2020

ŠKOLA FUTBALU v roku 2020 organizuje turnaje vo viacerých lokalitách.

Vyberte si preto lokalitu, ktorá vás zaujala:

 

 

alebo máte záujem o turnaj v:

ZDIEĽAJ NA: