Darujte 2% z vašej dane pre športovanie mládeže!

DARUJTE NÁM PROSÍM VAŠE 2%

V dnešnej ťažkej dobe chýbajú financie takmer na všetko, avšak športovanie mládeže je jedno z najviac dotknutých odvetví. Pokles športového pohybu a financií pri mládeži je citeľný aj v mimo-krízových rokoch a pandémia spôsobená vírusom COVID-19 to iba prehĺbila.

Preto prosíme – pomôžte nám a podporte nás svojimi 2%.

Čo preto musíte urobiť?

Je to pritom tak jednoduché: Ak chcete pomôcť organizácii, ktorá podporuje športovanie mládeže, nestojí vás to vôbec nič. Stačí, ak darujete 2% zo svojich daní, ktoré by v prípade, ak by ste ich nikomu nedarovali, aj tak smerovali do štátneho rozpočtu. Vy sami tak rozhodnete o tom, kam spomínané 2% pôjdu. Podporte nás preto prosím svojimi 2%. Pre Vaše deti robíme v ŠKOLE FUTBALU všetko preto, aby deti mohli športovať a mali zdravý životný štýl!

Na čo použijeme získané financie?

Všetky takto vyzbierané prostriedky budú použité na nákup športových pomôcok pre deti a trénerov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kvalitného tréningového procesu počas aktivít ŠKOLY FUTBALU.

Venujte ich prosím nám a podporíte tým úsmev aj na tvárach Vašich detí. Ďakujeme, Vaša ŠKOLA FUTBALU !

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
2% - obrázok
 Údaje občianskeho združenia AKTIVITY PRO k poukázaniu 2 % z dane:
IČO: 50 187 139
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): AKTIVITY PRO
Sídlo: Zvončeková 6699/23, 831 06 BRATISLAVA

POSTUP NA VENOVANIE 2%

  1. Postup a tlačivá  pre ZAMESTNANCOV
  2. Postup a tlačivá pre FYZICKÉ OSOBY
  3. Postup a tlačivá pre PRÁVNICKÉ OSOBY

TLAČIVO

Predvyplnené tlačivo na naše občianske združenie AKTIVITY PRO si stiahnite tu: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

ZDIEĽAJ NA: