Nováky 2022

Termín konania kempu v Novákoch

Futbalový kemp odporúčaný pre deti s ročníkom narodenia 2006 - 2016
 • Termín kempu: 18.07.2022 – 22.07.2022

Registrácia bola ukončená. Ďakujeme a tešíme sa na vás !

No products found

Doplňujúce informácie a cena kempu

* Kemp v Novákoch je v trvaní 5 dní (od pondelka 08.00 h. do piatku 17.00 hod.)

5 dňový kemp

TOP cena za kemp

Platná do 31/03/2022

ZĽAVNENÁ cena za kemp

Platná do 31/05/2022

BEŽNÁ cena za kemp

Platná od 01/06/2022

 BEZ ubytovania  162 €  167 €   180 €

VSTUPNÝ BALÍK V CENE KEMPU !

Pre každé zaregistrované dieťa máme prichystaný krásny VSTUPNÝ BALÍK, ktoré dostane dieťa pri registrácii. Vstupný balík obsahuje krásne športové oblečenie a pomôcky, ktoré už sú započítané v cene kempu! Čiže rodičia už nemusia doplácať ani euro 🙂

 


Profesionálne FOTO na všetkých kempoch aj v roku 2022

Profesionálne akčné fotografie z futbalových kempov sú veľmi milou spomienkou pre každé dieťa, či jeho rodičov.

Preto sme vzhľadom na veľký dopyt  a pozitívnu reakciu zo strany detí a ich rodičov aj pre VII. ročník ŠKOLY FUTBALU 2022, prichystali profesionálne fotografie pre všetkých, ktorí o nich prejavia záujem.

Výber „FOTOSLUŽBY“ za cenu 15,- € v predpredaji (resp. 18,- € v deň konania kempu) si zvolíte v registračnom procese pri prihlasovaní svojich detí na kempy!


Orientačný harmonogram kempu (pondelok – piatok):

 • 07.55 08.15    Príchod na kemp (v pondelok ráno prebehne Registrácia)
 • 08.15 08.45    Príprava na tréningovú jednotku
 • 09.00 – 10.30     I. tréningová jednotka
 • 10.30 – 12.00     Desiata, oddych, doobedňajšie aktivity
 • 12.00 – 12.45     Obed
 • 12.45 – 15:00     Poobedňajšie záujmové aktivity (športové súťaže a hry, bazén, výlet, atď.)
 • 15.00 – 15.15     Olovrant + príprava na ďalší tréning
 • 15:15 – 16:45     II. tréningová jednotka
 • 16.45 – 17:00     Ukončenie kempu a odchod domov

 


Šéftréner kempu – Anton Hvojník

Anton Hvojník
Anton Hvojník – šéftrener

Ambasádor kempu – info čoskoro…


Videopozvánka na kemp


Fotogaléria z V. a VI. ročníka ŠF 2020 a ŠF2021:


 

Presná adresa a popis lokality:

Futbalový klub Iskra Nováky, Rastislavova 24, 972 71 Nováky

www.fkiskranovaky.sk

K dispozícii:

 • športový areál s prírodnou trávou
 • detské ihrisko
 • návšteva kúpaliska v Novákoch