Bratislava – FTVŠ Lafranconi

Termíny konania kempu na FTVŠ Lafranconi v Bratislave

Futbalový kemp odporúčaný pre deti s ročníkom narodenia 2007 - 2017
 • Predbežne potvrdený termín kempu: 17.07.2023 – 21.07.2023
No products found

Doplňujúce informácie a cena kempu

* Kemp v Bratislave na Lafranconi FTVŠ je v trvaní 5 dní (od pondelka 08.00 h. do piatku 17.00 hod.)

5 dňový kemp

TOP cena za kemp

Platná do 31/03/2023

ZĽAVNENÁ cena za kemp

Platná do 31/05/2023

BEŽNÁ cena za kemp

Platná od 01/06/2023

 BEZ ubytovania xxx  xxx € xxx  €

 


Orientačný harmonogram kempu (pondelok – piatok):

 • 07.55 08.15    Príchod na kemp (v pondelok ráno prebehne Registrácia)
 • 08.15 08.45    Príprava na tréningovú jednotku
 • 09.00 – 10.30     I. tréningová jednotka
 • 10.30 – 12.00     Desiata, oddych, doobedňajšie aktivity
 • 12.00 – 12.45     Obed
 • 12.45 – 15:00     Poobedňajšie záujmové aktivity (športové súťaže a hry, bazén, výlet, atď.)
 • 15.00 – 15.15     Olovrant + príprava na ďalší tréning
 • 15:15 – 16:45     II. tréningová jednotka
 • 16.45 – 17:00     Ukončenie kempu a odchod domov

Presná adresa a popis lokality:

Nábrežie L. Svobodu 4298/9, 811 02 Bratislava

www.fsport.uniba.sk

K dispozícii:

 • futbalové ihrisko s umelou trávou
 • atletická dráha 400 m s najmodernejším tartanom na rôzne súťaže
 • plážové ihriská na plážový volejbal a futbal
 • viacúčelové multi-športové ohradené ihriská na rôzne športy
 • k dispozícii krytý bazén na FTVŠ
 • výlety na neďaleké letné kúpalisko Starz – Rosnička

Fotogaléria z V. a VI. ročníka ŠF 2020 a 2021: