Košice 2022

Termíny konania kempu v Košiciach

Futbalový kemp odporúčaný pre deti s ročníkom narodienia 2007 - 2016
 • Termín kempu: 18.07.2022 – 22.07.2022

Registrácia na kemp bola ukončená. Ďakujeme a tešíme sa na vás!

No products found

Doplňujúce informácie a cena kempu

* Kemp v Košiciach bude v trvaní 5 dní (od pondelka 08.00 h. do piatku 17.00 hod.)

5 dňový kemp

TOP cena za kemp

Platná do 31/03/2022

ZĽAVNENÁ cena za kemp

Platná do 31/05/2022

BEŽNÁ cena za kemp

Platná od 01/06/2022

 BEZ ubytovania  155 € 160 € 173 €

VSTUPNÝ BALÍK V CENE KEMPU !

Pre každé zaregistrované dieťa máme prichystaný krásny VSTUPNÝ BALÍK, ktoré dostane dieťa pri registrácii. Vstupný balík obsahuje krásne športové oblečenie a pomôcky, ktoré už sú započítané v cene kempu! Čiže rodičia už nemusia doplácať ani euro 🙂

Profesionálne FOTO na všetkých kempoch aj v roku 2022

Profesionálne akčné fotografie z futbalových kempov sú veľmi milou spomienkou pre každé dieťa, či jeho rodičov.

Preto sme vzhľadom na veľký dopyt  a pozitívnu reakciu zo strany detí a ich rodičov aj pre VII. ročník ŠKOLY FUTBALU 2022, prichystali profesionálne fotografie pre všetkých, ktorí o nich prejavia záujem.

Výber „FOTOSLUŽBY“ za cenu 15,- € v predpredaji (resp. 18,- € v deň konania kempu) si zvolíte v registračnom procese pri prihlasovaní svojich detí na kempy!


Šéftréner kempu – Lukáš Maliňák

Lukáš Maliňák

 

Ambasádori kempu

 

 


Plagát kempu

 


Videopozvánka na kemp zo VI. ročníka

Orientačný harmonogram kempu (pondelok – piatok):

 • 07.55 08.15    Príchod na kemp (v pondelok ráno prebehne Registrácia)
 • 08.15 08.45    Príprava na tréningovú jednotku
 • 09.00 – 10.30     I. tréningová jednotka
 • 10.30 – 12.00     Desiata, oddych, doobedňajšie aktivity
 • 12.00 – 12.45     Obed
 • 12.45 – 15:00     Poobedňajšie záujmové aktivity (športové súťaže a hry, bazén, výlet, atď.)
 • 15.00 – 15.15     Olovrant + príprava na ďalší tréning
 • 15:15 – 16:45     II. tréningová jednotka
 • 16.45 – 17:00     Ukončenie kempu a odchod domov

Fotogaléria z V. a VI. ročníka ŠF 2020:


Presná adresa a popis lokality:

Športový areál ZŠ Požiarnická 3, Košice

Z dôvodu skvalitnenia tréningového procesu a nekvalitného ihriska na ZŠ na Požiarnickej ulici sme po dohode s trénerským tímom presunuli futbalový kemp na štadión FK Košice – Barca, kde sú ihriská vo výbornom stave. Ďakujeme za pochopenie.

Zmena:  štadión FK KOŠICE – BARCA

Medená 6

Košice – Barca

 K dispozícii:
 • veľký športový areál FK Barca
 • súčasťou je kompletné zázemie /sprchy, šatne, spoločenská miestnosť a pod./
 • k dispozícii telocvičňa pre prípad zlého počasia
 • v blízkosti areálu letné kúpalisko aj mestská plaváreň /voľnočasová aktivita/
 • návšteva košickej ZOO počas týždňového kempu