Informácie pre rodičov k nástupu na kempy

Informácie a tlačivá k nástupu na kemp

Vážení rodičia, milí futbalisti / futbalistky,

v týchto dňoch priebežne odosielame na e-mailové adresy rodičov (na tie, ktoré boli uvedené v prihláškach) „Základné organizačné pokyny + program + tlačivá“. Tieto tlačivá a pokyny poslúžia rodičom k bezproblémovému nástupu Vašich detí na letné futbalové kempy VII. ročníka ŠKOLY FUTBALU 2022.

Nakoľko sa môže stať, že niektorí z Vás tento e-mail prehliadnu, resp. skončí v „SPAM“ priečinku a nedostane sa k Vám, pripájame tieto pokyny aj na túto stránku/odkaz:


TLAČIVÁ KU KEMPOM 

Prikladáme Vám 3 rôzne tlačivá, ktoré je potrebné doniesť vytlačené a vyplnené k registrácii v prvý deň kempu:

1) Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Vzhľadom na situáciu ohľadom Covid-19 prosíme o korektné a kompletné vyplnenie tohto tlačiva + odovzdanie pri registrácii. Bez tohto tlačiva nebude umožnené dieťaťu nastúpiť do kempu! Vyplnené a podpísané VYHLÁSENIE – nemusí byť potvrdené u lekára, stačí podpísané zákonným zástupcom (rodičom). Ak dieťa trpí nejakou alergiou, resp. denne užíva lieky, prosíme Vás (aj keď ste to uviedli do nášho objednávkového systému), vpíšte túto skutočnosť aj do toho tlačiva a odovzdajte pri registrácii. POZOR! – Toto „Prehlásenie“ nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).

Tlačivo:   Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 2022

 

2) GDPR – Súhlas so spracovaním osobných údajov

Umožňuje organizátorom ŠKOLY FUTBALU zverejňovať fotografie a videá z kempov a spracovávať osobné údaje.  

TlačivoSúhlas so spracovaním osobných údajov

 

3) Zoznam odporúčaných vecí na kempy 

Zoznam vecí, rozdelené s odporúčaním organizátorov pre kempy „S“ aj „BEZ“ ubytovania. Toto je iba pomocný zoznam pre rodičov – a preto túto prílohu nie je potrebné doniesť k registrácii

Príloha : Zoznam odporúčaných vecí na kempy

 

POZOR – dôležité !

Ešte raz pripomíname a poprosíme každého rodiča/dieťa, aby k registrácii donieslo v prvý deň kempu aj FOTOKÓPIU preukazu poistenca dieťaťa.


Organizačné pokyny pre Vami zvolenú lokalitu + Program kempov

 

Organizačné pokyny a program pre – STARÁ BYSTRICA

Organizačné pokyny a program pre – TRENČÍN

Organizačné pokyny a program pre – TATRANSKÁ LOMNICA

Organizačné pokyny a program pre – LIPANY 1 a LIPANY 2

Organizačné pokyny a program pre – KRÁSNO NAD KYSUCOU

Organizačné pokyny a program pre – HLINÍK NAD VÁHOM

Organizačné pokyny a program pre – BANSKÁ BYSTRICA – KREMNIČKA

Organizačné pokyny a program pre – NITRIANSKE RUDNO

Organizačné pokyny a program pre – KRAĽOVANY

Organizačné pokyny a program pre – GAJARY

Organizačné pokyny a program pre – NEMŠOVÁ (hráčsky aj brankársky kemp)

Organizačné pokyny a program pre – ŽILINA – ZÁVODIE

Organizačné pokyny a program pre – TOPOĽČANY

Organizačné pokyny a program pre – BRATISLAVA-FTVŠ Lafranconi

Organizačné pokyny a program pre – BRATISLAVA- ZŠ Kalinčiakova

Organizačné pokyny a program pre – POVAŽSKÁ BYSTRICA

Organizačné pokyny a program pre – MICHALOVCE

Organizačné pokyny a program pre – KOŠICE 

Organizačné pokyny a program pre – NOVÁKY

Organizačné pokyny a program pre – ZLATÉ MORAVCE

Organizačné pokyny a program pre – BRATISLAVA – MLADÁ GARDA

Organizačné pokyny a program pre – NIŽNÁ

 

……ďalšie pridáme čoskoro…..

 

Veríme, že si to deti užijú a každé z nich si zakričí na kempoch to naše heslo : „ZAŽI PRÁZDNINY SNOV!“

S pozdravom tím ŠKOLY FUTBALU