Informácie pre rodičov k nástupu na kempy

Informačný e-mail

Vážení rodičia a milé deti,

dňa 10.06.2019 sme na e-mailové adresy rodičov, ktoré boli uvedené v prihláškach uviedli základné organizačné pokyny k nástupu Vašich detí na futbalové kempy ŠKOLY FUTBALU 2019.

Nakoľko sa môže stať, že niektorí z Vás tento e-mail prehliadnu, resp. skončí v „SPAM“ priečinku a nedostane sa k Vám, pripájame tieto pokyny aj na túto stránku/odkaz:


Milí rodičia a deti,

vstupujeme už do 4. ročníka letných futbalových kempov  ŠKOLA FUTBALU 2019 a sme nesmierne radi,  že sa kempy tešia takej obrovskej popularite. Aj to Vaše dieťa bude v lete 2019 súčasťou „našej veľkej športovej rodiny“ a keďže sa blíži termín začiatku kempov a čoskoro sa začnú letné školské prázdniny, posielame Vám v predstihu základné informácie ku kempom, aby ste mali dostatok času na prípravu potrebných záležitostí a aby Vaše deti mohli „ZAŽIŤ PRÁZDNINY SNOV !“.

Stručne o kempoch ŠKOLY FUTBALU 2019:

  • letné futbalové kempy sa konajú v 12 lokalitách v SR /Stupava, Bratislava – 4x lokality, Radava, Nitrianske Rudno, Nováky, Korňa, Banská Bystrica, Lučivná a Lipany/ a v 1 lokalite v ČR /Luhačovice/. Viac si pozrite na tomto linku: https://www.skolafutbalu.sk/miesta-a-terminy/
  • Ide o 4. ročník ŠKOLY FUTBALU
  • Za 3 roky existencie sme na kempoch privítali viac ako 1570 detí zo Slovenska, ale aj Čiech, Maďarska alebo napríklad z Anglicka, Kanady či USA.
  • K dnešnému dňu je na ročník 2019 prihlásených už ďalších viac ako 610 detí a tak spoločne tvoríme jednu veľkú futbalovú rodinu 😊

Posielame Vám v prílohe tohto e-mailu 4 x rôzne prílohy:

1) Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a Súhlas so spracovaním osobných údajov/GDPR/.

Pri registrácii na kempy je každý rodič (zákonný zástupca)  povinný predložiť vyplnené a podpísané VYHLÁSENIE – nemusí byť potvrdené u lekára, stačí podpísané zákonným zástupcom – rodičom/. Ak dieťa trpí nejakou alergiou, resp. denne užíva lieky, prosíme Vás (aj keď ste to uviedli do nášho objednávkového systému), vpíšte túto skutočnosť aj do toho tlačiva a odovzdajte pri registrácii. Zároveň je v tlačive vyjadrenie súhlasu s poskytnutím osobných informácií/GDPR.

Zároveň poprosíme s týmto tlačivom doniesť na kemp FOTOKÓPIU preukazu poistenca dieťaťa !

 

Takže na kempy nám prosím doneste vo fyzickej podobe 2 tlačivá:

  1. A) Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa s GDPR
  2. B) Fotokópia preukazu poistenca dieťaťa

 

2) Zoznam odporúčaných vecí na kempy

3) Organizačné pokyny pre Vami zvolenú lokalitu

4) Všeobecný program kempov 2019

Veríme, že si to deti užijú a každé z nich si zakričí na kempoch to naše heslo : „ZAŽI PRÁZDNINY SNOV!“

S pozdravom tím ŠKOLY FUTBALU


PRÍLOHY

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 2019 + GDPR

Zoznam odporúčaných vecí na kempy 2019 – deti bez ubytovania

Zoznam odporúčaných vecí na kempy 2019_ pre ubytované deti


ORGANIZAČNÉ POKYNY + PROGRAM V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH

Banská Bystrica

PROGRAM KEMPOV V BANSKEJ BYSTRICI

Organizačné pokyny 2019 – Banská Bystrica

Bratislava – Devínska Nová Ves

Organizačné pokyny 2019 – Devínska Nová Ves

PROGRAM KEMPOV – v Devínskej Novej Vsi

Bratislava – Lafranconi FTVŠ

Organizačné pokyny 2019 – Lafranconi FTVŠ Bratislava

PROGRAM KEMPOV 2019 – FTVŠ Bratislava

Bratislava – Mladý Garda

PROGRAM KEMPOV 2019 – Mladá Garda Bratislava_

Organizačné pokyny 2019 – Mladá Garda Bratislava

Bratislava – ZŠ Kalinčiakova

PROGRAM KEMPOV 2019 – ZŠ Kalinčiakova

Organizačné pokyny 2019 – ZŠ Kalinčiakova Bratislava

Korňa

Organizačné pokyny 2019 – Korňa

PROGRAM KEMPOV V KORNI 2019

Lipany

Organizačné pokyny 2019 – Lipany

PROGRAM KEMPOV V LIPANOCH

Lučivná

Organizačné pokyny 2019 – Lučivná

PROGRAM KEMPOV V LUČIVNEJ

Luhačovice

Organizačné pokyny 2019 – Luhačovice

PROGRAM KEMPOV V LUHAČOVICIACH

Nitrianske Rudno

Organizačné pokyny 2019 – Nitiranske Rudno

PROGRAM KEMPOV V NITRIANSKOM RUDNE

Nováky

Organizačné pokyny 2019 – Nováky

PROGRAM KEMPU V NOVÁKOCH

Radava

Organizačné pokyny 2019 – Radava

PROGRAM KEMPOV v RADAVE

Stupava

Organizačné pokyny 2019 – Stupava

PROGRAM KEMPOV V STUPAVE