FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie

AK STE FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

  1. Stiahnite si tlačivo:Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a zároveň príslušné Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo si stiahnite tlačivo  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (živnostníci). , ku ktorému spadá príslušné Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby TYP BPri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu údaje, ktoré nájdete v tabuľke o AKTIVITY PRO
     Údaje občianskeho združenia AKTIVITY PRO k poukázaniu 2 % z dane:
IČO: 50 187 139
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): AKTIVITY PRO
Sídlo: Zvončeková 6699/23, 831 06 BRATISLAVA
Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

ZDIEĽAJ NA: